شهردار صالحیه: دستاوردهای سالهای اخیر میزان توسعه یافتگی در صالحیه را روایت می کند


علیرضا قربانی شهردار صالحیه بابیان مطلب فوق عملکرد مدیریت شهری درصالحیه را گویای تحولات قابل ملاحظه در شاخص رفاه اجتماعی دانست و اظهار کرد: میزان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ در صالحیه غیرقابل قیاس با ادوار گذشته است که ارتقاء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎتﺷﻬﺮی شاهدی بر این مدعا است.

بازتاب اخبار تلاش های شهردار صالحیه در پورتال استانداری تهراناداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران با رصد جزئیات اقدامات ثمربخش مدیریت شهری صالحیه، آن را در خروجی پورتال استانداری تهران به نمایش افکار عمومی و در اختیار خبرگزاری های ملی قرار می دهد.

عزم شهرداری صالحیه برای بازآفرینی محلات فرسوده / بافت حاشیه رودخانه سیاه آب و سکونتگاه غیررسمی قلعه در محله حصارچوپان، هدف اول علیرضا قربانی
شهردار صالحیه: اقدامات مطالعاتی و نیازسنجی های لازم برای بازآفرینی و توانمندسازی محدوده های هدف بازآفرینی در شهر صالحیه صورت گرفته و امیدواریم با مشارکت دستگاه های ذیمدخل این فرایند شتاب بگیرد.

تقدیر فرماندهی انتظامی شهرستان بهارستان از شهردار صالحیه
به مناسبت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی، فرماندهی انتظامی شهرستان بهارستان با اهدای لوح تقدیری از شهردار صالحیه قدردانی کرد.

گزارش تصویری از برگزاری نشست مشترک شهرداران استان تهران به میزبانی «شهرداری صالحیه»گزارش تصویری از برگزاری نشست مشترک شهرداران استان تهران به میزبانی «شهرداری صالحیه»
با حضور دکتر بندپی استاندار تهران، دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها، دکتر تقی زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، مدیران کل و سایر مسئولین استانی و فرادستی

قربانی: امروز صالحیه در زمینه خدمات عمرانی و زیرساختی حرف هایی برای گفتن داردشهردار صالحیه در نشست مشترک شهرداران استان تهران از پیشرفت های محسوس شهر صالحیه در حوزه خدمات عمرانی و زیرساختی گفت.