انتخاب شهردار صالحیه بعنوان شهردار برتر استان تهران در حوزه مناسب سازی و دسترسی پذیری

گردهمایی دسترسی پذیری و مناسب سازیدر اولین گردهمایی دسترسی پذیری و مناسب سازی با حضور عموم دستگاه های ستادی و اجرایی استان تهران،مهندس علیرضا قربانی بعنوان شهردار برتر استان تهران معرفی و از وی تجلیل شد .

بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی صالحیه از پروژه های در دست احداث

شهردار و رئیس شورای اسلامی صالحیه از فرایند احداث کتابخانه و بزرگترین شهربازی شهرستان بهارستان بازدید کردند.

بهره برداری از پروژه های صالحیه در هفته دولت

بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری صالحیه در هفته دولت با حضور دکتر تواهن معاون استاندار تهران، فرماندار شهرستان و مسئولین مختلف استانی و شهرستانی انجام شد .