پروژه های عمرانی اجرا شده در شهرستان رباط کریم

هر مدیری در طول مدیریت خود سعی می کند که با برجاگذاشتن اثری در خود یاد خود را در اذهان همواره زنده نگه دارد مندس قربانی از جمله مدیران موفقی هستند که از بدو تصدی و در دست گرفتن امور با تمام توان و همت در جهت عمران و آبادانی شهر تلاش می کنند و با شناخت و آگاهی عالمانه از محیط شهر گام های موثری در توسعه و آبادانی شهر بر میدارند موارد اشاره شده در ذیل تنها گوشه ای از مدیریت تاثیرگذار ایشان در شهر رباط کریم است که به اختصار بیان می شود:

افتتاح پروژه کمربندی شمالی شهر رباط کریم بلوار یادگار حضرت امام خمینی (ره)

 این پروژه از سال 1385 براساس طرح هادی شهر رباط کریم آغاز شد. طول این پروژه 6500 متر،باندماشین رو 45 مترعرض و مساحت اراضی تملک شده جهت کمربندی و حاشیه فضای سبز آن 65 هکتار است.

آغاز عملیات اجرایی مجموعه فرهنگی ورزشی عطر یاس شهر رباط کریم در زمینی به مساحت 12هکتار

پارک عطر یاس رباط کریم مطالعات این مجموعه از سال 1384 آغاز و بعد از آزادسازی و تملک اراضی مورد نیاز از اوایل سال 1385 عملیات اجرایی مجموعه مذکور آغاز گردیده است.

توسعه فضای سبز و چمن کاری ورودی و خروجی رباط کریم به سمت آزاد راه تهران-ساوه به مساحت 9 هکتار

توسعه فضای سبز و چمن کاری ورودی و خروجی رباط کریم -اجرای پروژه کنار گذر جاده ساوه از سمت گلستان و نصیر آباد به طول 2کیلومتر

-پروژه احداث میدان شهید دکتر بهشتی در کنار سپاه ناحیه رباط کریم

هدایت آبهای سطحی محله تقی آباد رباط كريم

هدایت آبهای سطحی شهر رباط کریمانجام عملیات اجرایی هدایت آبهای سطحی محله تقی آباد و خیابانهای مجاور من جمله خیابان فرمانداری، خیابان شهرداری موتوری که به صورت  کانال بتنی به طول 1110متربا هزینه ای بالغ بر 2/000/000/000 ریال جهت انتقال آبهای سطحی از محدوده خدماتی به محدوده استحفاظی جهت بهداشت و سلامت شهروندان ایجاد گردید.

توسعه فضای سبز و چمن کاری ورودی و خروجی رباط کریم به سمت آزاد راه تهران - ساوه

 انجام عملیات فضای سبز به صورت چمن کاری در خروجی شهر رباط کريم به سمت آزاد راه تهران - ساوه به متراژ 90/000 متر مربع جهت استفاده شهروندان محترم  و رفاه حال مسافرین صورت گرفته است.

اقدامات عمراني انجام شده در شهر رباط كريم

 شهر رباط کریم - اقدامات عمرانی -راه اندازی دریاچه آبی و طراحی و نقاشی و چمن کاری پارک معلم،تاسیس سازمان پارکها و فضای سبز در پارک معلم و ساخت ساختمان اداری سازمان مذکور

-تجهیز ناوگان حمل و نقل و جمع آوری زباله در شهر رباط کریم