مقایسه عملکرد 5 ساله 1386الی 1390 با 11 ماهه اول سال1391 ماهدشت

 مقایسه عملکرد 5 ساله 1386الی 1390 با 11 ماهه اول سال1391

 "درصد بودجه عمرانی شهرداری ماهدشت درطول سالهای 86 تا91 برمبنای بودجه مصوب طبق جدول زير می باشد که درسالجاری به 51 درصد افزایش پیدا نموده که در طول سالهای گذشته کم سابقه می باشد"

 

 

سال

 

مبلغ

هزینه های وظیفه

درصد افزایش اعتبارات عمرانی نسبت به پیش بینی

خدمات اداری

خدمات شهری

عمران شهری

1386

46183010661

5915341719

18358874599

21908804343

3/47

1387

55395610191

6036720913

24833385027

24525504251

2/44

1388

60749283085

9438915770

30968214018

20342153297

5/33

1386

96926341383

14230241168

40712868862

41983231353

3/43

1390

68275584224

11839914681

37346100605

19089568938

28

1391  

103013008461

1524557596

48404379854

39363171011

2/38

 

 

 

شرح

 

مبلغ

 

هزینه های وظیفه

مبلغ اعتبارات

عمرانی افزایش

درصد افزایش اعتبارات عمرانی نسبت به پیش بینی

خدمات اداری

خدمات شهری

عمران شهری

 

 

پیش بینی بودجه یکساله

94000000000

12044000000

40556000000

41400000000

 

 

عملکرد11ماهه

103013000000

15245450000

48404380000

39363170000

21000000000

51

نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید