روزنامه حسبان - آبانماه 1393

خبر های درج شده در روزنامه حسبان در رابطه با پروژه های عمرانی شهر صالحیه

نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید