پیک سبز - آذر ماه 1391

برخی از عملیات عمرانی درج شده در ویژه نامه پیک سبز استان البرز مورخ آذرماه 1391 در زمان تصدی شهردار وقت مهندس علیرضا قربانیبرخی از عملیات عمرانی درج شده در ویژه نامه پیک سبز استان البرز مورخ آذرماه 1391 در زمان تصدی شهردار وقت مهندس علیرضا قربانی

 

نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید