مهندس علیرضا قربانی - شهردار صالحیه به افکار عمومی گزارش می دهد - قسمت دوم

نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید