"شهر صالحیه به همت شهردار و شورای شهرش به یکی از بهترین شهرهای استان از جهات مختلف تبدیل شده"هفته نامه استانی "امید پرند" با تیتر "شهر صالحیه به همت شهردار و شورای شهرش به یکی از بهترین شهرهای استان از جهات مختلف تبدیل شده" صفحه ۴ و ۵ شماره هفته دوم بهمن ماه خود را به خبرهایی از شهرداری صالحیه اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه، هفته نامه استانی "امید پرند" با تیتر "شهر صالحیه به همت شهردار و شورای شهرش به یکی از بهترین شهرهای استان از جهات مختلف تبدیل شده" صفحه ۴ و ۵ شماره هفته دوم بهمن ماه خود را به خبرهایی از شهرداری صالحیه اختصاص داد.

مشروح این اخبار را در ذیل مطالعه فرمائید :نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید