در اولین شماره نشریه اتفاق روز منتشر شد:

در اولین شماره نشریه اتفاق روز منتشر شد:حاصل تلاش شهردار صالحیه ایجاد تحول در شهر بود.


به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه، نشریه تازه تاسیس "اتفاق روز" بخشی از صفحه ۱۲ اولین شماره خود در نیمه دوم بهمن ماه را به خبری از شهردار صالحیه با عنوان "حاصل تلاش شهردار صالحیه ایجاد تحول در شهر بود" اختصاص داد.

اتفاق روز در ذیل این عنوان با نگاهی به پروژه های تکمیل شده و در حال احداث شهر صالحیه همچون کمربندی صالحیه به واوان، ساماندهی رودخانه سیاب، کمربندی آیت اله رفسنجانی، استخر و کتابخانه در مقدمه این گزارش خبری نوشت:
شهر صالحیه یکی از شهرهای استان تهران است که همیشه اسم این شهر تیتر اول رسانه های محلی و فضای مجازی بوده، چرا خبرنگاران منطقه همیشه از این شهر می نویسند؟ در شهر چه خبر است؟ آیا در صالحیه این همه پروژه اجرا شده؟ ما هم کنجکاو شدیم و سراغ این شهر رفتیم تا چرخی در این شهر بزنیم و از نزدیک پیشرفت این شهر را ببینیم که آیا این یک عمل بوده و یا شعار است...نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید