تحسین رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور از عملکرد مدیریت شهری صالحیه

تحسین رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور از عملکرد مدیریت شهری صالحیهدکتر جمالی نژاد در حاشیه بازدید از دستاوردهای شهرداری صالحیه در نمایشگاه بندر عباس، عملکرد مدیریت شهری صالحیه را تحسین کرد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه، دکتر جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور در حاشیه بازدید از دستاوردهای شهرداری صالحیه در نمایشگاه بندر عباس، عملکرد مدیریت شهری صالحیه را تحسین کرد و آن را بعنوان باقیات الصالحات ارزشمند برای خدمت به مردمی کم برخوردار توصیف کرد و افزود :

معرفی موفقیت های از این دست در ایجاد همدلی و خلق رقابتی قاعده مند در میان سایر مدیران شهری بسیار موثر است.

تحسین رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور از عملکرد مدیریت شهری صالحیه

نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید