بررسی و بازتاب اقدامات مدیریت شهری صالحیه نزد اصحاب جراید

روزنامه سراسری "راوی ملت" در دو شماره جداگانه اقدام به نشر تصمیمات اتخاذ شده ی مدیریت شهری در ساخت و سازهای شهری و توسعه زیر ساخت های خدماتی و عمرانی در صالحیه نمود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه، روزنامه سراسری راوی ملت در دو شماره جداگانه اقدام به نشر تصمیمات اتخاذ شده ی مدیریت شهری (در خصوص کنترل مضاعف بر ساخت و سازهای شهری) و بررسی اقدامات شهرداری صالحیه در احداث بیش از یکصد پروژه متنوع با هدف توسعه زیر ساخت های خدماتی و عمرانی نمود.

این روزنامه در شماره های 811 و 822 به شرح کاملی از فعالیت ها و رخدادهای شهرداری صالحیه  پرداخته است که تصویری از آن در ذیل این خبر آمده است:نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید