سند دستاوردهای شش ساله شهرداری صالحیه رونمایی شدتازه ترین اثر روابط عمومی شهرداری صالحیه با عنوان "سند دستاوردهای شش ساله شهرداری صالحیه" رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، تازه ترین اثر روابط عمومی شهرداری صالحیه با عنوان "سند دستاوردهای شش ساله شهرداری صالحیه" رونمایی شد.

اهتمام روابط عمومی شهرداری صالحیه از ثبت و به تصویر کشیدن اقدامات مدیریت شهری در اجرای بیش از یکصد پروژه متنوع شهری منجر به رونمایی از مجلد "سند دستاوردهای شش ساله شهرداری صالحیه" شد.

این سند راهبردی گزارشی مصور از دستاوردهای
۶ ساله شهرداری صالحیه در ایجاد هر چه بیشتر توسعه شهری نظیر بهبود رفاه شهروندان، ارتقای کیفیت و گسترش معیشت شهروندی در قالب مقایسه تطبیقی ارزیابی عملکرد به تناسب سالهای ۹۲ لغایت ۹۸ می باشد که بعنوان حلقه ای از زنجیره ی نظام جامع گزارش دهی به شهروندان ارائه شده است.

 

نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید