عزم شهرداری صالحیه برای بازآفرینی محلات فرسوده / بافت حاشیه رودخانه سیاه آب و سکونتگاه غیررسمی قلعه در محله حصارچوپان، هدف اول علیرضا قربانی
شهردار صالحیه: اقدامات مطالعاتی و نیازسنجی های لازم برای بازآفرینی و توانمندسازی محدوده های هدف بازآفرینی در شهر صالحیه صورت گرفته و امیدواریم با مشارکت دستگاه های ذیمدخل این فرایند شتاب بگیرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه، علیرضا قربانی شهردار صالحیه گفت: اقدامات مطالعاتی و نیازسنجی های لازم برای بازآفرینی و توانمندسازی محدوده های هدف بازآفرینی در شهر صالحیه صورت گرفته و امیدواریم با مشارکت دستگاه های ذیمدخل این فرایند شتاب بگیرد.

قربانی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد از بافت شهر صالحیه با چالش فرسودگی مواجه است و برای برون رفت از مشکلات کارکردی، کالبدی و بصری ناشی از آن باید اقدام عاجل صورت بگیرد افزود :

در قلعه حصارچوپان بیش از ۱۱۰ پلاک معارض بطور غیر رسمی و بدون لحاظ استانداردهای معمول فنی احداث گردیده که ضروری است با در نظر گرفتن رویکردهای اجتماعی و امنیتی اقدام به پاکسازی و توانمندسازی گردد .

شهردار صالحیه پاکسازی حریم رودخانه سیاه آب از ساخت و سازهایی که در طول زمان ایجاد شده است را از دیگر برنامه های مدیریت شهری عنوان کرد و افزود :

خوشبختانه با برنامه ریزی هایی که طی سالهای اخیر صورت گرفته است اقدامات لازم برای ساماندهی رودخانه سیاه آب و تبدیل آن به بوستان خطی نهج البلاغه به مساحت ۱۰۰ هزار مترمربع و باهدف جلوگیری از دست اندازی سودجویان و انجام ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم و محدوده سیاه آب صورت گرفته است و در مرحله بعدی بواسطه بازآفرینی بافت حاشیه رودخانه، با مخاطرات آتی آن بویژه در مواقع بحران مقابله می شود .

قربانی با تقدیر از عملکرد ستاد بازآفرینی شهرستان بهارستان بمنظور راهبری دستگاه ها ذیصلاح برای مداخله سازمان یافته در پدیده بافت های فرسوده اظهار کرد :

با پیگیری و دغدغه معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و مجموعه فرمانداری بهارستان حتما شاهد پیشرفت ایده آل در فرایند بازآفرینی و دریافت مساعدت های ملی در این خصوص خواهیم بود و خرسندانه برنامه ریزی و هماهنگی های لازم در اینخصوص صورت گرفته است .نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید