بزودی منتشر می شود/تاثیر درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بر فرایند توسعه شهری

جدیدترین اقدام پژوهشی که بزودی منتشر و در دسترس علاقمندان حوزه مطالعات شهری قرار می گیرد،مرتبط با تاثیر درآمدهای حاصل از ارزش افزوده بر روند توسعه شهری است .

همانطور که می دانید درآمد ناشي از عوارض بر کالا و خدمات يکي از مهمترين درآمدهاي پايداري شهرداري ها محسوب مي شود و نقش بي بديلي در تقويت اين دسته از منابع بر ترکيب درآمدهاي شهرداري دارد لذا يکي از ابزارهاي لازم براي رسيدن به توسعه پايدار ايجاد درآمد پايدار براي شهرداري است. به طوري که اين درآمدها بايد علاوه بر داشتن قابليت اتکاء و استمرار پذيري، تهديدي براي توسعه پايدار شهري نيز نباشد. تعاملات ميان شهرداري ها با سازمان امور مالياتي کشور براي طراحي نظام بهينه اخذ ماليات بر ارزش افزوده، مي تواند فصلي جديد در تامين درآمدهاي پايدار براي شهرداري ها محسوب شود. موضوع مهمی که اکنون در کشور وجود دارد گذر از اقتصاد نفتی و روی آوردن به اقتصاد مالیاتی و به عبارتی افزایش درآمدهای مالیاتی بوده که به واسطه تحریم های نفتی کشور های غربی، پیش روی کارشناسان اقتصادی کشورمان قرار گرفته است. شرایط پیش آمده می تواند تبدیل به فرصتی شود که اقتصاد ایران را برای همیشه از دام اقتصاد ناسالم نفتی برهاند. اخذ مالیات جز با رونق تولید ملی امکان پذیر نبوده و این به معنای توجه روزافزون به تولید می باشد. در چند سال گذشته مالیات سهم اندکی از درآمدهای کشور را به خود اختصاص داده است و نسبت به سایر عوامل تعیین کننده تولید ناخالص ملی درصد پایینی را دارا بوده به طوری که سهم بالایی از درآمدهای دولت از طریق فروش نفت حاصل شده است در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران نیز حرکت برای تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی های مولد، به منظور پایدار سازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره برداری از منابع، تأکید خاصی شده است. اصولا مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همه کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسؤولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطاء شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند.

نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید