چراغ سبز قانون به انجام ساخت و سازهای غیر مجاز

 آنچه که در ادامه می خوانید خلاصه ای از  سمینار علیرضا قربانی برای درس سیاست های زمین و مسکن در مقطع دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری است


ساخت و سازهای غیرمجاز بدلیل آسیب های سرشاری که در زمینه حمل و نقل،ترافیک،حوزه های فرهنگی و صدمات ناشی از بارگذاری غیرکارشناسی جمعیت در سکونتگاه های رسمی به یک چالش اساسی برای مدیریت شهری تبدیل گردیده است .

در عموم کشور های توسعه یافته مکانیسم های متعددی برای کنترل این چالش و حذف موانع از این دست در مسیر توسعه پایدار و مناسب شهری پیش بینی شده است که آشکارترین آن خودداری دولت از تخصیص انشعاب خدمات است .

در ایران براساس ماده 8 قانون 'منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن' و ماده 8 قانون 'حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها' ، هر گونه واگذاري انشعاب برق به ساختمان‌ها و اراضي فاقد پروانه ساخت و فاقد مجوز، ممنوع بود و به رغم این قانون همچنان شهرداری ها در مهار ساخت و سازهای لجام گسیخته با ریاضت بسیاری مواجه بودند .

در کمال حیرت،اخیرا نیز با تصویب مجلس و همراهی دولت،برای ساختمان‌های فاقد پروانه ساخت می‌توان انشعاب برق غیردائم واگذار کرد و ارگان‌های صادر کننده مجوز می‌بایست ظرف مدت سه سال نسبت به تعیین تکلیف اقدام نمایند و همین باعث شد تا ساخت و سازها با پیچیدگی های بیشتری همراه گردد .

به بیان دیگر دولت و مجلس بصورت ناخواسته در آتش سودجویی و بورس بازی زمین و مسکن دمیدند و یک سازوکار قانونی را برای تداوم تخلفات در حوزه مسکن رونمایی کردند .

آنچه که اکنون از قانونگذاران انتظار می رود ایجاد پشتوانه حقوقی بیشتر و بازسازی ساختارهای قانونی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز،حذف زوائد قانونی از این دست و جلوگیری از برقراری انشعاب غیرقانونی به سکونتگاه های بی هویت بمنظور تعمیق فرهنگ صحیح ساخت و سازهای قانونی است .

نوشتن دیدگاه

با انتقادات و پیشنهادات سازنده خود ما برای رسیدن به اهداف خود در امر خدمت صادقانه به مردم یاری کنید.
با تشکر - علیرضا قربانی


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید