ویژه نامه پیام گلستان / پروژه باران صالحیه

 

 ویژه نامه پیام گلستان با عنوان پروژه باران صالحیه و با نگاهی به اقدامات و پروژه های اجرا شده در شهر صالحیه در سال 1394 منتشر گردید.
در این ویژه نامه اطلاعات کلی پروژه ها و نحوه اجرا به صورت اجمالی بیان شده و به انعکاس گوشه ای از فعالیت های شهرداری صالحیه در سالی که گذشت پرداخته است.

خبرهای مندرج در نشریه عصر توسعه

شهر صالحیه

نشریه عصر توسعه منتشر شد.

در این شماره از نشریه مطالبی از اقدامات زیر بنایی و عمرانی،طرح تعریض جاده امام زاده باقر(ع)، سرانه های فرهنگی و وضعیت کلی پروژه های عمرانی در شهرصالحیه به اختصار درج گردیده است.