فرماندار شهرستان بهارستان از پروژه های عمرانی شهر صالحیه بازدید نمود

 فرماندار شهرستان بهارستان با حضور در شهرداری صالحیه به منظور بررسی پروژه های اجرائی عمرانی با شهردار و اعضاء شورای اسلامی این شهر دیدار و با بازدید از چندین پروژه متعدد عمرانی از نزدیک در جریان آخرین عملیات اجرایی این پروژه ها قرار گرفت .

مدیر کل دفتر فنی استانداری از شهرصالحیه بازدید نمود

 به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه مديركل دفتر فني استانداري تهران مهندس سلیم آبادی به همراه شهردارصالحیه،رئیس شورای اسلامی شهر از چندين طرح عمراني در شهر صالحیه بازديد کرد .

دیدار شهردار صالحیه با رئیس دادگستری و دادستان بهارستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری صالحیه مهندس علیرضا قربانی شهردارصالحیه  به همراه رئیس و  اعضای شورای اسلامی با رئیس دادگستری شهرستان بهارستان و دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در هفته قوه قضاییه دیدار نمود.

مهندس علیرضا قربانی بر مسند شهرداری صالحیه تکیه زد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری صالحیه،صبح روز سه شنبه93/2/16 طی برگزاری جلسه ای تحت عنوان معارفه ، از سوی اعضای شورای اسلامی شهر صالحیه ، مهندس علیرضا قربانی به‌عنوان سرپرست شهرداری صالحیه به کارکنان   این مجموعه معرفی گردید.