بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی صالحیه از پروژه های در دست احداث

شهردار و رئیس شورای اسلامی صالحیه از فرایند احداث کتابخانه و بزرگترین شهربازی شهرستان بهارستان بازدید کردند.

بهره برداری از پروژه های صالحیه در هفته دولت

بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری صالحیه در هفته دولت با حضور دکتر تواهن معاون استاندار تهران، فرماندار شهرستان و مسئولین مختلف استانی و شهرستانی انجام شد .