"شهر صالحیه به همت شهردار و شورای شهرش به یکی از بهترین شهرهای استان از جهات مختلف تبدیل شده"هفته نامه استانی "امید پرند" با تیتر "شهر صالحیه به همت شهردار و شورای شهرش به یکی از بهترین شهرهای استان از جهات مختلف تبدیل شده" صفحه ۴ و ۵ شماره هفته دوم بهمن ماه خود را به خبرهایی از شهرداری صالحیه اختصاص داد.

معرفی شهرداری صالحیه بعنوان الگوی موفق در ساماندهی رودخانه سیاب


اخبار عصرگاهی شبکه پنج سیما در روز دوشنبه ۱۷ دی ماه طی گزارشی به وضعیت رودخانه سیاه آب شهرستان بهارستان که بطول ۱۰ هزار متر از نسیم شهر تا صالحیه گسترده شده است پرداخت .

انتخاب شهردار صالحیه بعنوان شهردار برتر استان تهران در حوزه مناسب سازی و دسترسی پذیری

گردهمایی دسترسی پذیری و مناسب سازیدر اولین گردهمایی دسترسی پذیری و مناسب سازی با حضور عموم دستگاه های ستادی و اجرایی استان تهران،مهندس علیرضا قربانی بعنوان شهردار برتر استان تهران معرفی و از وی تجلیل شد .

بازدید شهردار و رئیس شورای اسلامی صالحیه از پروژه های در دست احداث

شهردار و رئیس شورای اسلامی صالحیه از فرایند احداث کتابخانه و بزرگترین شهربازی شهرستان بهارستان بازدید کردند.