بهره برداری از پروژه های صالحیه در هفته دولت

بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری صالحیه در هفته دولت با حضور دکتر تواهن معاون استاندار تهران، فرماندار شهرستان و مسئولین مختلف استانی و شهرستانی انجام شد .